Gold Investment Index Page

Contents
Main Page
Unidades de Medida para los Metales Preciosos Units of Measurement for Precious Metals
Krugerrand Information
Unidades de Medida para los Metales Preciosos Units of Measurement for Precious Metals For Sale
Sovereigns
Sovereign Information Sovereigns For Sale
Year 2000 Sovereigns
Gold Bars
Bars Information
Bars For Sale
Half Sovereigns
Half Sovereign Information
Half Sovereigns For Sale
Year 2000 Half Sovereigns
About Us
Our Selling Terms
Order Form UK
Order Form USA

Copyright Theft
Perhaps we should be flattered by the number of people including dealers who continually infringe our IP (Intellectual Property) rights by using our copyright images, but we do not find it amusing, and will take legal action against any copyright thieves.

Echtgeld (Real Money)
Echtgeld drs M.J.J. Hagens of Amsterdam (echtgeld.nl) are just one of the many coin dealers or websites worldwide who commit copyright theft by using our copyright images of Krugerrands without our permission.
On their index or home page, clicking the Krόgerrand goud link (Krugerrand gold) opens a new window showing the obverse and reverse Krugerrand composite image shown. This image was undoubtedly stolen by Echtgeld from one of our many other competitors, who in turn stole the two separate images from us.

What's Wrong?
First, and most obvious. Echtgeld drs M.J.J. Hagens of Amsterdam (echtgeld.nl) have taken and used our copyright image without our consent or prior knowledge. This is a clear breach of our Intellectual Property Rights. We call it image theft, and it is dishonest. It is also unprofessional.
If the company is an important well established bullion dealer, then surely it could afford to take its own photographs, buy them from an image library, or commission them from a professional photographer. Instead it appear to have chosen to steal our pictures. Apart from exposing them as cheapskates, it is unfair competition.

Contact Us Page

drs M.J.J. Hagens -020-689 5066 (Amsterdam)/ 06-24994106 © 2006 Real Money - KvK Amsterdam number 34239481 Algemene voorwaarden Terms and Conditions

Terms & Conditions
We will not quote the entire Echtgeld Terms & Conditions page, but it includes:

Intellectual Property Rights De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. The information and data on this site are protected by intellectual property rights. EchtGeld of ιιn van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Real Money or any of its affiliated companies own all rights to intellectual property rights, including copyrights, trademarks, patents, etc., relating to the website information presented as text, illustrations, graphics, (trade) names, logos etc. The (intellectual) property rights are in no way transferable to (legal) persons who access this site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciλle privι doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EchtGeld toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Besides personal use for non commercial private use without the express written permission of Real Money allowed for the content of the website include reproduce, distribute, disseminate, remuneration available to third parties. Een ieder is verplicht aanwijzingen van EchtGeld omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Everyone is required directions of Real Money on the use of the information to follow.

© 2005 Real Money.
© EchtGeld 2006 - KvK nummer 34239481 Amsterdam © 2006 Real Money - KvK Amsterdam number 34239481

Index or Home Page

Welkom bij EchtGeld
19-5-2010 Beste klanten, EchtGeld is gesloten tot juni vanwege de opgetreden ernstige tekorten aan fysiek leverbaar, allocated goud!
Sinds 2006 koopt en verkoopt EchtGeld goud.
Uit veiligheidsoverwegingen geen cashbetalingen. Bij inkoop wordt, in uw bijzijn, het bedrag via Internetbankieren direct naar uw rekening overgeboekt. Betaling van gekochte munten/baren kan alleen via overschrijving plaatsvinden.
De 1 oz (31,1 gr.) gouden Maple leaf, Australian Nugget en gouden Philharmoniker hebben een zuiverheid 99,99% puur goud. De De gouden Krόgerrand is 22 karaat goud maar bevat 1 oz 99,99% puur goud. Baren goud zijn altijd .9999 zuiver goud volgens de specificaties van de London Bullion Market Association.
Bullion goud...ideaal als kapitaalverzekering of als geschenkidee.
-Voor verzend- en betalingsinfo klik hier.
Mail of bel geheel vrijblijvend voor een quote.
De gekochte munten worden aangetekend en verzekerd naar uw adres verstuurd.
De minimale order is ιιn gouden munten. Prijzen gelden voor ιιn munt/baar.
____________________________________________ Geopend: ma-di-do-vrij van 09:00-15:30 ##### Uitlevering orders: 31-mei-2010
Prijzen 12-5-2010 9:28
Produkt Verkoop* Inkoop* Verzendkosten
* Krόgerrand goud € 0 € 0 € 10,00
* Maple Leaf goud € 0 € 0 € 10,00
* Nugget goud € 0 € 0 € 10,00
* Philharm. goud € 0 € 0 € 10,00
* Baar goud 31,1 gr. € 0 € 0 € 10,00
* Baar goud 100 gr. € 0 € 0 € 10,00
* Baar goud 250 gr. € 0 € 0 € 10,00
* Baar goud 1000 gr. € 0 € 0 € 10,00
Gouden 1/10 oz. & 1/4 oz. ML, KR en Nuggets zijn regelmatig leverbaar. Informeer geheel vrijblijvend naar de actuele voorraad!
__________________________________ *Prijzen zijn indicatief. De prijs is afhankelijk van de actuele spotkoers.
*Alle baren/munten zijn altijd 100% fysiek gealloceerd.
*Prijs is per gouden munt; goud is vrijgesteld van BTW.
*Inkoop= u ontvangt dit bedrag bij inlevering van baren/munten.
*Verkoop= u betaalt dit bedrag bij verwerving van baren/munten.
*Bij inkoop, uitbetaling aan u alleen via Internetbankieren.
*Bij verkoop alleen betaling via overschrijving.
*Baren goud zijn altijd volgens de LBMA specificaties; .9999 zuiver
*Elke munt bevat 31,1 gram ( 1 troy oz) puur goud.
*1 kg goud=32,15 ιιn oz. munten.
*Uitlevering, wegen veiligheid, 1 maal per maand of volgens afspraak.
*Alle munten zijn wettige betaalmiddelen.
*U betaalt alleen de daadwerkelijke verzendkosten.
*Alle zendingen worden aangetekend en verzekerd verzonden.
*Specs zie: https://online.kitco.com/bullion/completelist.html
*Specs zie: http://www.lbma.org.uk/good_delivery_cover.html
Uw verzendkosten zijn: (zie TNT Post)
Gewicht
0 - 5 kg € 10,00
5 - 10 kg € 11,50
inclusief verzekerde waarde tot € 5500,-
Wilt u bestellen of nadere informatie, bel of mail geheel vrijblijvend naar EchtGeld

Google Translation

Welcome to Real Money
05/19/2010 Dear Customers, Real Money is closed until June due to serious shortages occurred physically available, Allocated gold!
Since 2006 Real Money buys and sells gold.
For safety, no cash payments. Purchasing is in your presence, the amount directly to your Internet Banking account transferred. Payment of purchased coins / bars only by transfer take place.
The 1 oz (31.1 gr.) Gold Maple Leaf, Australian Nugget gold Philharmonic and have a purity 99.99% pure gold. The gold Krugerrand is the 22 carat gold, but contains one ounce 99.99% pure gold. Baren Gold .9999 pure gold is always as specified by the London Bullion Market Association.
Gold Bullion ... ideal endowment or gift idea.
For shipping and payment info click hier . here .
Email or call for a quote without obligation.
The coins are purchased by registered and insured sent to your address.
The minimum order is one gold coin. Prices are for a currency / similar.
____________________________________________ ____________________________________________ Open: Mon-Tue-Thu-Fri 9:00 a.m. to 3:30 p.m. on Extradition orders #####: 31-May-2010 Price 12-5-2010 9:28 12/05/2010 9:28 Product Sales * Purchase * Shipping
* * Krugerrand gold € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Maple Leaf Gold € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Gold nugget € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Philharm. Phil Harm. goud gold € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Gold, 31.1 grams. € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Baar Gold 100 gr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Gold, 250 gr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
* * Gold, 1000 gr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 10,00 € 10.00
Gouden 1/10 oz. Gold 1 / 10 oz. & 1/4 oz. & 1 / 4 oz. ML, KR en Nuggets zijn regelmatig leverbaar. ML, KR and Nuggets were regularly available. Informeer geheel vrijblijvend naar de actuele voorraad! Please inquire informally for the actual stock!
__________________________________ __________________________________ * The price depends on the current spot price.
*All bars / coins are always 100% physically allocated.
*Price is per gold coin, gold is exempt from VAT.
*Purchase = you receive this amount in exchange for bars / coins.
*Sales = the amount you pay when acquiring bars / coins.
*By purchasing, payment to you only through Internet Banking.
*For sale only pay by bank transfer.
*Bars of gold are always under the LBMA specifications .9999 pure
*Each coin has 31.1 grams (one troy oz) pure gold.
*1 kg of gold=32,15 ιιn oz. a oz. munten. coins.
* Extradition, road safety, a once a month or by appointment.
* All coins are legal tender.
* You pay only actual shipping costs.
* All shipments are registered and insured mail.
* See Specs: https: / / online.kitco.com / bullion / completelist.html
* See Specs: http://www.lbma.org.uk/good_delivery_cover.html
Your shipping are: (see TNT Post)
including insured value up to € 5500, -
Want to order or further information, please call or email feel free to Real Money
_____________________________________________ _____________________________________________

Domain Name Lookup

Domain name:
Status: active
Registrar:
CCC Hosting
Vlierbaan 58
2908LR Capelle aan den Ijssel
Netherlands
Domain nameservers:
ns1.ccc9.nl 84.243.235.36
ns2.ccc9.nl 84.243.235.37

Domain name echtgeld.nl
Status active
Registrant CCC Hosting
Administrative contact support@ccchosting.nl
Registrar CCC Hosting
Vlierbaan 58
2908LR Capelle aan den Ijssel
Netherlands
Technical contacts support@ccchosting.nl
Domain nameservers ns1.ccc9.nl 84.243.235.36
ns2.ccc9.nl 84.243.235.37
Date registered 2005-11-28

Copyright Notice
Please see our "Copyright" page for further information.

Copyright Infringements Remedies
Our suggested draft remedies for copyright abusers dependent on category - competitors, bloggers, pseudo-expert & advice sites acting as eBay & Google portals, eBay & other auction site sellers.

Other Copyright Abuse

Other Copyright Abuse

Other Web Sites
All comments about copyright also cover content of all our other websites including, but not limited to:-

Echtgeld Kugerrand Images Page
Echtgeld Kugerrand Images Page

Echtgeld Index or Home Page
Echtgeld Index or Home Page

Our Images

Reverse of 1974 One Ounce Gold Krugerrand
Reverse of 1974 One Ounce Gold Krugerrand

Obverse of 1974 One Ounce Gold Krugerrand
Obverse of 1974 One Ounce Gold Krugerrand

 


"Tax Free Gold" website is owned and operated by Chard (1964) Limited
32 - 36 Harrowside, Blackpool, Lancashire, FY4 1RJ, England. Telephone (44) - (0) 1253 - 343081; Fax 408058;
E-mail: Contact Us  The URL for our main page is: taxfreegold.co.uk

EV SSL Certificate